ERP jest skrótem angielskiego zwrotu „Enterprise Resource Planning”, który tłumaczy się jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa. ERP określa wszystkie środki, które służą poprawie wydajności zasobów zakładu, takich jak personel, działanie, środki finansowe w danym przedsiębiorstwie. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu ERP możliwie jest zaplanowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie, optymalizacja oraz bieżące ich śledzenie. Liczni usługodawcy, którzy dostarczają aplikacje ERP, oferują także obok zestandaryzowanego programu, także rozwiązania zorientowane na klienta i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, dzięki czemu programy mogą znacznie różnić się pod względem złożoności oraz funkcjonalności.