Pliki to zbiory danych, które są przechowywane lub składowane na dowolnym nośniku. W systemach Windows nazwy plików zawsze oddzielane są kropką od ich rozszerzenia np. .doc (Word) .EXE (program) .mp3 (muzyka). Co za tym idzie możemy zawsze łatwo dowiedzieć co zawiera dany plik i jaki program potrzebny jest do otwarcia go.

Pliki wymiany są to wszystkie pliki, które tworzone są przez system operacyjny na dysku twardym komputera. Poprzez tworzenie plików wymiany tworzymy na komputerze więcej miejsca dla pamięci wirtualnej. Skutkuje to tym, że wydajność oraz szybkość komputera będzie wzrastać. Pliki wymiany mogą być w miarę potrzeb plikami tymczasowymi lub mogą być na stałe zapisane na dysku twardym.