Nazwa pliku opisuje konkretny plik na dysku twardym i może dzięki temu zostać łatwo zidentyfikowany. W zależności od systemu operacyjnego, którego używamy, nazwa pliku może składać się z kilku części i mieć różne rozszerzenia plików, które charakteryzują programy używane do otwierania tych plików. System Windows, w przeciwieństwie do systemu Linux, nie rozróżnia w nazwie pliku małych i dużych liter.


Dzięki rozszerzeniu nazwy pliku możemy zorientować się z jakim konkretnie formatem pliku w systemie Windows mamy do czynienia. Rozszerzenie pliku .jpg jest znajomym rozszerzeniem dla programów graficznych i pliki o takim rozszerzeniu bedą automatycznie otwierane przez programy tego typu, natomiast plik o rozszerzeniu .doc zawierający sformatowany tekst, zostanie otwarty przez program do obróbki tekstu.


Rozszerzenie nazwy pliku znajduje się zawsze za nazwą pliku i jest od niego oddzielone kropką. Dzięki rozszerzeniu nazwy pliku możemy zorientować się jaki jest to format pliku, na przykład .jpg jest to plik obrazu, xls. Jest plikiem Excel, a avi. To rozszerzenie pliku wideo. Jeżeli rozszerzenia plików nie są dla ciebie widoczne, musisz aktywować tę funkcję w eksploratorze plików.

Atrybut pliku jest to cecha charakterystyczna danego pliku lub folderu, która jest uzależniona od systemu operacyjnego i jego systemu plików. Atrybuty plików są grupowane w strukturze, która nazywana jest kartoteką pliku. Wyróżnia się takie atrybuty jak nazwa, rozmiar, data utworzenia, modyfikacji, typ pliku etc.