Alias pocztowy jest ro rodzaj adresu e-mail, który wskazuje na istniejące konto pocztowe, ale służy do ukrywania głównego adresu e-mail i automatycznego przesyłania korespondencji do konta głównego. Użytkownik nie ma możliwości sprawdzić, czy kierowany e-mail jest wysyłany na alias pocztowy, czy konto główne. Ponieważ alias pocztowy nie jest osobnym kontem, nie można się do niego zalogować i musi być obsługiwany za pomocą konta głównego.