Podpis cyfrowy, czyli podpis elektroniczny, ma za zadanie rozwiać wątpliwości co do tożsamości nadawcy wiadomości e-mail. Zapewnia również ochronę przed zmianami danych w trakcie transmisji. Wnioskuje się o nią jednorazowo w autoryzowanym urzędzie certyfikacji, tzw. centrum zaufania.

Zadaniem tych urzędów certyfikacji jest trwałe przypisanie osobom fizycznym unikalnych par kluczy (tzw. klucza prywatnego i publicznego) i potwierdzenie tego faktu użytkownikom za pomocą certyfikatów. Tylko właściciel może następnie użyć tego podpisu cyfrowego. Warunki ramowe dla bezpiecznych podpisów elektronicznych w Niemczech reguluje ustawa o podpisie.