Planer podróży, czyli tak zwany routeplanner, pomaga w wyznaczeniu trasy z punktu początkowego do punktu końcowego, oraz pozwala także na ustalenie międzycelów, czyli stacji pośrednich. Wyznaczona trasa jest przedstawiana zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej, przy urządzeniach nawigujących dodatkowo odtwarzane są komunikaty i wskazówki dźwiękowe. Planery podróży są pomocne nie tylko podczas jazdy samochodem czy długich wycieczek rowerowych, ale także podczas urlopu. W obcym otoczeniu trudno bowiem o dobrą orientację. Routeplannery są wykorzystywane podczas planowania lotów oraz w niektórych biurach podróży. Planery podróży to najczęściej programy komputerowe bądź aplikacje mobilne, które zazwyczaj działają online, choć istnieją także planery, które po ściągnięciu nie wymagają dostępu do Internetu. Większość routeplannerów opartych jest o system nawigacji GPS.