POP3 jest to skrót od angielskiej nazwy Post Office Protocol Version 3, czyli protokołu służącego do przesyłania danych (Port 110 TCP), który wykorzystywany jest do pobierania przez klienta poczty elektronicznej z serwera. POP3 cechuje się bardzo prostą funkcjonalnością, pozwala jedynie na sporządzanie listy wiadomości, odbiór poczty elektronicznej oraz jej usuwanie z serwera mailowego. Przydatne/powiązane definicje/linki: SMTP, IMAP.