Potwierdzenie odbioru jest informacją, że wysłana wiadomość e-mail została dostarczona odbiorcy. Nie jest to jednak gwarancja, że korespondencja rzeczywiście została przeczytana a nie tylko otworzona. Pytanie, czy odbiorca chce przesłać nadawcy potwierdzenie odbioru jest zadawane w momencie otwarcia wiadomości i automatycznie przekazywane nadawcy.