Prawa dostępu zezwalają lub odmawiają użytkownikowi korzystania z obiektów takich jak programy, dane czy drukarki. Do najpopularniejszych praw dostępu należą: odczytanie, zapisanie, zmiana oraz uruchomienie. W przypadku gdy użytkownik ma prawa do oczytania pliku, nie może go ani zmienić, ani usunąć. Prawa dostępu są przyznawane poszczególnym użytkownikom bezpośrednio przez administratora.