Procesor jest jedna z części komputera, która jest odpowiedzialna za interpretowanie wszystkich rozkazów oraz przetwarzanie danych. Procesor zbudowany jest z jednostki arytmetycznej (tak zwany arytometr), układu sterującego, rejestru oraz układu zarządzania pamięcią, który odpowiada za podział pamięci roboczej. Zadaniem procesora jest kontrolowanie wszystkich typów operacji, które są wykonywane na komputerze oraz przetwarzanie danych znajdujących się w pamięci roboczej. Urządzenia peryferyjne także są kontrolowane przez procesor.