Program wsadowy zwany może być też plikiem wsadowym. W takim programie możemy wykonywać kilka komend naraz, zazwyczaj jest to plik tekstowy z rozszerzeniem .bat, wpisywany w MS DOS, najbardziej znanym plikiem wsadowym był autoexec.bat . Do dzisiaj pliki wsadowe .bat są w użyciu i ułatwiają pracę administratorów systemu.

Program rozruchowy pochodzi od angielskiego słowa to boot, i oznacza rozpoczęcie lub start. Dzięki programowi rozruchowemu użytkownik może tuż po uruchomieniu komputera wejść w ustawienia. Podczas ładowania danych, wszystkie funkcje komputera są sprawdzane i testowane pod kątem ewentualnych usterek. Po zakończeniu rozruchu, komputer jest przygotowany do pracy i udostępniony użytkownikowi.

Program antywirusowy regularnie skanuje komputer w poszukiwaniu przeróżnych wirusów, trojanów i bugów – robaków. Jeśli skaner programu znajdzie szkodnika y wirusem blokuje go i sprawdza jego wiarygodność- a potem usuwa. Ponieważ liczba wirusów stale rośnie, każdy użytkownik komputera musi korzystać z programu antywirusowego. Istnieje różnica pomiędzy skanerem czasu rzeczywistego, który cały czas skanuje komputer w poszukiwaniu szkodników, a skanerem ręcznym, który jest aktywny tylko wtedy, gdy uruchomimy go ręcznie. Skanery antywirusowe online, które sprawdzają ilość wirusów przez połączenie internetowe z naszym komputerem, są powszechnie uważane za najmniej bezpieczną opcję.