Błąd ochrony jest alertem informującym użytkownika o nieprawidłowym działaniu aplikacji, która próbuje wykorzystać sprzęt niezgodnie z zasadami, określającymi pracę programów. Ogólny błąd ochrony pojawia się w systemach architektury Intel x86 i powinien być dla uzytkownika sygnałem, aby zakończyć działanie programu oraz cały proces z nim związany. Komunikat błędu ochrony pojawia się w czterech sytuacjach i określa podstawowe typy zdarzeń problemowych: 1) błędy pamięci (próba wykonania operacji na pamięci komputera) 2) błąd braku uprawień (program próbuje wykorzystać obszary systemu operacyjnego) 3) nieprawidłowe zachowanie (niedostosowanie się aplikacji do reguł określonych w architekturze Intel x85) 4) błędy formatu (nieprawidłowy lub zbyt długi rozkaz wydany przez procesor).