Tabela przestawna jest to rodzaj tabeli, której elementy można na różne sposoby przestawiać i ze sobą zestawiać. Podczas pracy z tabelą dane wejściowe nie zmieniają się, lecz pojawiają się w różnej postaci w skompresowanej formie. Tabele przestawne cechuje bardzo mała utrata informacji, duże ilości danych przedstawiane są w sposób jasny i przejrzysty, a ich ocena jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku standardowych arkuszy kalkulacyjnych.