Remote Authentication Dial In User Service, czyli w skrócie RADIUS, jest to usługa automatycznego uwierzytelniania użytkownika, który wdzwania się do systemu telekomunikacyjnego. RADIUS korzysta ze specjalnego protokołu pomiędzy serwerem a klientem, który służy w obrębie sieci telekomunikacyjnych (na przykład ISDN czy DSL) do autoryzacji połączenia, rachunkowości oraz zdalnego uwierzytelnienia użytkownika. Tak zwane serwery RADIUS, które pełnią główną rolę w procesie uwierzytelniania, także korzystają ze standardu RADIUS. W tym przypadku jednak sprawdzane są hasła, nazwy użytkowników oraz pozostałe parametry, które są niezbędne do nawiązania połączenia. Standard RADIUS został po raz pierwszy opublikowany w roku 1997, jego następcą jest protokół Diameter, który jednak jeszcze nie jest powszechnie stosowany.