RAID, czyli Redundant Array of Independent Disks, tłumaczy się jako „nadmiarowa macierz niezależnych dysków”. System RAID umożliwia wykorzystanie w systemie komputerowym większej liczby dysków twardych, aby chronić przed utratą zapisywane na nich dane. Wyróżnia się kilka rodzajów systemów RAID, które cechują się różną funkcjonalnością: pojedynczy dysk (jeden dysk twardy), JBOD (dwa dyski twarde) oraz RAID 5 (trzy dyski twarde). Dzięki połączeniu dysków twardych pracują one szybciej i bardziej niezawodnie, przewyższając możliwości znacznie bardziej kosztownych dysków, przeznaczonych do samodzielnej pracy. Powiązane dyski twarde komputer wykrywa jako pojedynczy napęd, a w przypadku, gdy jeden z dysków ulegnie awarii, dane są dostępne na pozostałych nośnikach, dzięki czemu praca systemu nie zostaje przerwana.

RAID 5 należy do systemów RAID i umożliwia jednoczesne używanie trzech dysków twardych. Działanie RAID 5 jest porównywalne do pracy systemu RAID 1, ponieważ zasadniczo chodzi o ochronę danych przed utratą. RAID 5 potrzebuje jednak mniejszej ilości miejsca do zapisu plików oraz cechuje się szybszym działaniem. Dane, zapisywane w systemie RAID 5, umieszczane są w blokach, do których dodawane są sumy kontrolne zapisywane na sąsiednim dysku twardym. O tym, na którym dysku twardym zostaną zapisane dane, decyduje kontroler w procesie wyboru. Zostaje zachowana jednak zasada równomiernego zapisywania danych na wszystkich dyskach twardych. W przypadku awarii jednego z dysków, kontroler wykorzystuje pozostałe bloki danych oraz sumy kontrole i rozpoczyna proces rekonstrukcji utraconych plików, które po odtworzeniu zostają automatycznie zapisane na sprawnych dyskach.

RAID 1 jest jednym z dostępnych systemów RAID, który umożliwia używanie co najmniej dwóch dysków twardych. Priorytetem dla osób korzystających z systemu RAID 1 jest zapewnienie bezpieczeństwa danym poprzez ich podwójne zapisywanie na dostępnych dyskach. Informacje nie są dzielone pomiędzy dyski twarde, ale na każdym z nośników zapisywana jest kopia tych samych danych. W fachowym języku informatycznym proces ten nosi nazwę „Mirroring” i chociaż zmniejsza on znacznie ilość dostępnego do zapisu miejscu, podwaja bezpieczeństwo przechowywanych plików. W wypadku, gdy dojdzie do awarii jednego z dysków twardych, NAS (Network Attached Storage) automatycznie przełącza się na drugi dysk i odczytuje zawarte na nim dane, nie powodując przerwy w pracy systemu oraz utraty ważnych informacji. W tym czasie użytkownik ma czas, aby wymienić uszkodzony dysk twardy bez choćby chwilowej utraty dostępu do danych.

Raid 10 składa się z RAID 0+1. W tym systemie zalety korzystania z systemu RAID 0 połączone są z poziome bezpieczeństwa danych RAID 1. Do uruchomienia systemu RAID 10 niezbędne są co najmniej 4 dyski twarde, każdy o takiej samej pojemności. Dwa z nich są ustawianie w trybie RAID 0. Dane dzielone są na tak zwane pasy (z angielskiego „stripes”), a następnie zapisywane jako mirror. Oznacza to, że informacje zapisywane na dwóch pierwszych dyskach twardych są także automatycznie zapisywane w formie 1:1 na pozostałych dyskach. W przypadku awarii jednego z dysków twardych, wszystkie dane są dostępne na pozostałych, a użytkownik ma do nich nieustanny dostęp. W zasadzie w systemie RAID 10 nawet dwa dyski mogą ulec awarii i nie spowoduje to utraty danych, o ile nie są to dyski, na których przechowywane są te same pliki. System RAID 10 jest wprawdzie bardzo efektywny, ale również niezwykle drogi w utrzymaniu, ponieważ należy zastosować co najmniej 4 dyski twarde, chociaż w rzeczywistości użytkownik może korzystać wyłącznie z pojemności dwóch dysków.