Block Error Rate (BLER), czyli liczba błędów bloku, jest określeniem błędu, który pojawia się podczas zapisywania danych na płytach CD-ROM. BLER jest stosowany do kontroli jakości zapisu, mierzona jest bowiem liczba błędów na sekundę, im mniej błędów, tym lepsza jakość nagrań oraz mniejsze przekłamania. Maksymalna liczba błędów na płytach kompaktowych może wynieść 220, jest to ustalona norma, która nie powinna być przekraczana.

Basic Rate Interface (interfejs o podstawowej szybkości), czyli w skrócie BRI, jest standardem w usłudze telekomunikacyjnej ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług), który został oficjalnie zdefiniowany przez Międzynarodowy Związek telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU). BRI wykorzystuje trzy kanały: dwa kanały B (służy do przesyłania danych głównych) oraz jeden kanał D (przesyłanie są nim informacje sterujące). Dzięki dwóm kanałom B można przykładowo prowadzić jednocześnie dwie rozmowy telefonicznie. BRI, ze względy na przepustowość danych oraz niskie koszty eksploatacji, wykorzystywany jest w usługach telekomunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników domowych.