Riskware jest to oprogramowanie, które nie zostało stworzone z myślą o wyrządzaniu szkód użytkownikowi, ale ze względu na dziury w zabezpieczeniach może być do tego celu wykorzystane. Istotne błędy w zabezpieczeniach są wykorzystywane w celach przestępczych, na przykład do kończenia określonych procesów oraz zdalnego sterowania systemami komputerowymi. Programy antywirusowe, które rozpoznają problemy z riskware, automatycznie wyświetlają alerty bezpieczeństwa podczas korzystania z tego typu programów. Używanie riskware może, choć wcale nie musi być niebezpieczne dla bezpieczeństwa użytkownika. Jednak w przypadku, gdy użytkownik znajduje na komputerze programy, których nie instalował, szczególnie w katalogach, w których zasadniczo nie powinny znaleźć się żadne pliki instalacyjne, powinien dokładnie przyjrzeć się posiadanym programom riskware i w razie potrzeby trwale je usunąć.