Pod pojęciem „rozszerzenie” (ang. Extension) należy rozumieć uzupełnienie programu komputerowego pod względem funkcjonalności. Rozszerzenia mogą być szybko i bezproblemowo implementowane do wielu programów przy użyciu zintegrowanego menedżera rozszerzeń. Dzięki rozszerzeniem programy mogą być uzupełniane o dodatkowe funkcje, których potrzebuje użytkownik. Rzeczywisty rozmiar oprogramowania może być poprzez dużą liczbę rozszerzeń zredukowany do minimum.


Rozszerzenie nazwy pliku znajduje się zawsze za nazwą pliku i jest od niego oddzielone kropką. Dzięki rozszerzeniu nazwy pliku możemy zorientować się jaki jest to format pliku, na przykład .jpg jest to plik obrazu, xls. Jest plikiem Excel, a avi. To rozszerzenie pliku wideo. Jeżeli rozszerzenia plików nie są dla ciebie widoczne, musisz aktywować tę funkcję w eksploratorze plików.