Mianem komputer głównego szeregu, czyli maszyny typu mainframe, której nazwa jest połączeniem angielskiego słowa „main”, czyli główny oraz „frame”, czyli rama, struktura, określa się komputer o szczególnie dużej mocy obliczeniowej. Tego typu sprzęt uchodzi za jednostkę niezwykle stabilną i zdolną do wykonywania potężnych obliczeń. Komputery głównego szeregu używane są między innymi w przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz instytucjach publicznych. Mainframe przechowuje zazwyczaj dane wrażliwe, które są ulubionym celem ataków hackerskich, często obierających sobie za cel manipulację danym bankowymi bądź kradzież poufnych informacji rządowych.