W sektorze rozruchowym zawarte jest wszystko czego potrzebujesz, aby uruchomić system plików, za pomocą którego możesz uruchomić system operacyjny uruchamianego komputera. Wartości przechowywane w kodach sektorach rozruchowego zostaną automatycznie odczytane podczas uruchamiania programu, a następnie załadowane do pamięci i wykonane. Jeśli w sektorze startowym pojawi się jakiś defekt, proces rozruchu nie będzie mógł zostać przeprowadzony prawidłowo. Jeśli część całego sektora rozruchowego zostanie usunięta, wtedy komputer nie będzie w stanie zostać uruchomiony.

Pojęcie „uszkodzony sektor” (ang. bad sector) określa jeden z sektorów nośnika danych, na przykład dysku twardego bądź pamięci USB, którego maszyna nie potrafi odczytać na skutek uszkodzenia lub błędu. Częstym powodem tworzenia się uszkodzonych sektorów jest zużywanie się talerzy dysku twardego, które nieustannie wirują podczas pracy. W sytuacji, w której próbujemy zapisać dane na uszkodzonym sektorze, komputer automatycznie przeniesie je w bezpieczne i wolne od błędów miejsce, jeśli jednak informacje zostały zapisane, a następnie doszło do awarii, dane te są praktycznie niemożliwe do odzyskania. Istnieją specjalne programy, które specjalizują się w wyszukiwaniu i naprawianiu uszkodzonych sektorów, najnowsze systemu operacyjne oferują także ochronę dysku oraz automatyczne wyszukiwanie błędów, jednak metody te są skuteczne jedynie w przypadku sektorów uszkodzonych logicznie, czyli drgań, wstrząsów, przy nieprawidłowym działaniu zespołów czy nośników, a nie fizycznego uszkodzenia sprzętu. „Bad sector” uszkodzonych fizycznie urządzeń (np. zużycie sprzętu, silnego wstrząsu, upadku) nie jest możliwy do naprawienia.