Termin serwer aplikacji pochodzi od angielskiego Application Server. Serwer aplikacji jest serwerem, który wstawia do użytku w sieci programy dla użytkowników oraz może też działać jako serwer systemów baz danych. Środowisko wykonawcze serwera oferuje wiele zalet, takich jak nieograniczoną skalowalność oraz wiele różnych funkcji np. Kalibrację, funkcje monitorowania i zarządzania oprogramowaniem z łatkami (patches), modernizacjami itd.

Jako serwer anonymizujący rozumiemy system, który ma na celu pomoc użytkownikom w zachowaniu anonimowości i ochrony danych osobowych. Serwer anonymizujący przełączą się pomiędzy komputerem docelowym, a użytkownikiem i jest odpowiedzialny za komunikację pomiędzy nimi. Pozwala na to strumień szyfrowania danych pomiędzy tymi dwoma komputerami i dzięki temu pochodzenie nadawcy może być trudne do śledzenia i wykrycia. Typowy standard szyfrowania transmisji danych to np. SSL, najczęściej stosowany w sklepach online, bankowości internetowej. Zapewnia on swoim użytkownikom bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednakże musimy pamiętać, że serwer anonymizujący nie daje 100 % gwarancji bezpieczeństwa.