Aktywny setup jest mechanizmem, który znacznie upraszcza oraz przyspiesza proces instalacji i pozwala użytkownikowi na instalowanie tylko wybranych komponentów oprogramowania. Instalacja wykorzystująca aktywny setup przebiega fazami, w pierwszej fazie użytkownik pobiera program zarządzający przebiegiem instalacji, w kolejnej ma możliwość zaznaczania komponentów, które chce zainstalować. Trzecia faza to automatyczne pobieranie przez instalator odpowiednich modułów oraz instalacja. Dzięki małym rozmiarom instalatora oraz możliwości decyzji, użytkownik może w pełni konfigurować programy, zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, a razie potrzeby może w każdej chwili doinstalować brakujący moduł. Do pomyślnego przebiegu instalacji oraz pobrania komponentów potrzebny jest użytkownikowi dostęp do Internetu. Przykładem wykorzystania „Active setup” jest instalacja Service Pack XP.