Eksabajt jest współcześnie największą jednostką miary stosowaną w informatyce i odnosi się do wielkości danych, pojemności nośników na poszczególnych mediach. Służy do opisywania przykładowo dysków twardych oraz innych, dużych jednostek przeznaczonych do przechowywania danych. Jeden eksabajt odpowiada 1024 petabajtom, natomiast jeden petabajt to aż 1024 terabajty.

Skrót klawiaturowy jest to kombinacja kilku klawiszy, których jednoczesne wciśnięcie wywołuje konkretną akcję. Niektóre skróty klawiaturowe są domyślnie ustawione na klawiaturach w systemie Windows oraz MAC. Użytkownik może także samodzielnie definiować określone skróty w poszczególnych programach. Skrót klawiaturowy może odpowiadać takim akcjom jak „kopiuj (ctrl + c), „wklej” (ctrl + v), otwórz (ctrl + O).

Mianem „skrótu” nazywa się rodzaj podlinkowana katalogu lub obiektu na komputerze. Skróty pozwalają na szybkie dotarcie do wybranego miejsca lub katalogu bez konieczności każdorazowego przeszukiwania wszystkich folderów. Użytkownicy bardzo często umieszczają skróty na pulpicie, aby mieć zawsze szybko dostęp do często używanych katalogów z ważnymi danymi. Można tworzyć skróty nie tylko folderów, ale także programów czy stron internetowych. Podczas gdy dane oraz katalogi z reguły są na dysku lokalnym, linki, a szczególności adresy URL są przechowywane na różnych serwerach.