SMTP, czyli Simple Mail Transfer Protocol jest to protokół komunikacyjny (Port 25 TCP) wykorzystywany do przesyłania poczty elektronicznej. Przydatne/powiązane definicje/link: POP3, IMAP.