Pojęcie „Spooler” wywodzi się z angielskiego i oznacza „program buforujący”. Tak zwane buforowanie (z angielskiego spooling) jest to określony w obrębie systemu operacyjnego proces, który zapisuje zadania związane z późniejszym przetwarzaniem danych na urządzeniach zewnętrznych i wewnętrznych. Zadania, które zostaną zapisane, mogą być przekazywane przez urządzenie końcowe jak przetwarzanie wsadowe. Bufory używane są wówczas, gdy wyjście danych jest szybsze niż ich obsługa przez urządzenie końcowe, czego przykładem jest kolejka do druku (pliki przygotowywane są do druku szybciej, niż maksymalna prędkość wydruku). Na rzecz bufora przemawia kilka korzyści. Przede wszystkim zadania mogą być znacznie szybciej przetwarzane i wielokrotnie wykorzystywane przez urządzenie.