Pasek stanu znajduje się zazwyczaj na dolnej krawędzi aktywnego programu oraz pokazuje kilka najważniejszych informacji. Jako przykład posłuży pasek stanu Microsoft Word 2007, na którym umieszczona jest informacja o liczbie stron dokumentu ze wskazaniem, która strona jest aktualnie wyświetlana, widoczna jest także liczba słów dokuemntu oraz wzmianka o tym, że aktywowana jest opcja automatycznego sprawdzania błędów.