Sterownik jest to program lub moduł oprogramowania, który jest niezbędny do prawidłowego działania podłączonych do komputera urządzeń lub podzespołów. Urządzenia takie jak drukarka, które są podłączone do komputera, wymagają odpowiedniego sterownika do poprawnej komunikacji oraz jednoczesnej pracy z systemem operacyjnym. Dotyczy to także komputerów ze zintegrowanymi układami, na przykład kartką graficzną, która także wymaga instalacji na komputerze sterownika. Sterowniki powinny być regularnie aktualizowane, zapewnia to sprawne funkcjonowanie wszystkich podłączonych urządzeń. Większość producentów sprzętu zapewnia bezpłatne wsparcie oraz nieodpłatny dostęp do aktualizacji, użytkownik jednak sam musi je pobrać i zainstalować na komputerze. Sterowniki są z reguły przygotowywane przez producentów, dzięki czemu dokładnie odpowiadają specyfice sprzętowej danego urządzenia. Sterowniki są także mocno uzależnione zarówno od sprzętu, jak i systemu operacyjnego. W przypadku braku odpowiedniego sterownika dla danego urządzenia, nie powinno być ono użytkowane.