Lotus Symphony 1.3 jest to program alternatywny dla pakietu biurowego Microsoft Office. Lotus składa się z edytora tekstowego „Documents”, arkusza kalkulacyjnego „Spreadsheets” oraz programu do tworzenia prezentacji multimedialnych „Presentations”. Niestety, pakiet Lotus Symphony, podobnie jak OpenOffice, nie zawiera programu do obróbki grafiki oraz edytora działań matematycznych.