System binarny, zwany takżę jako dwójkowy system liczbowy, jest rodzajem kodowania matematycznego, do którego zapisu używane są cyfry 0 oraz 1. Podstawową liczbą w systemie binarnym jest liczba 2, a każda kolejna liczba jest mnożnikiem dwójki. Na przykład w systemie dwójkowym liczba 10 w (czytamy ją jako jeden – zero) w systemie dziesiętnym jest równa 1010, ponieważ: 1×2^3+0x2^2+1×2^1+0x2^0=8+2=10. Warto pamiętać, że 2^0=1. System binarny powstał w XVI wieku, jego twórcą był John Napier, który zamiast cyfry 1 i 0 używał liter „a” i „b”. Nowoczesny system dwójkowy został opracowany przez Gottfrieda Wilhelma Leibniza w pierwszej dekadzie XVII wieku. System dwójkowy jest powszechnie wykorzystywany w elektronice cyfrowej, a także informatyce.

System hipertekstowy jest systemem, w którym dokumenty strony WWW, czyli strony HTML, są powiązane ze sobą poprzez odnośniki. Tworzy się w ten sposób rozwinięty system przechowywania danych, podobny do systemu nawigacyjnego, w którym pomiędzy stronami można poruszać się ścieżkami nielinearnym. Wszystkie treści oraz usługi dostępne w Internecie oparte są na technologii hipertekstu. Strony internetowe mogą być umieszczane zarówno na lokalnym serwerze, ale również na komputerze znajdującym się na innym kontynencie.


System magistrali jest to system wielu połączonych ze sobą komputerów. Istnieją różne formaty magistrali takie jak magistrala adresowa, magistrala danych lub magistrala sterowania. Magistrala danych przesyła dane pomiędzy różnymi połączonymi ze sobą komputerami. Magistrala adresowa używana jest do przesyłania adresów pamięci. Od szerokości danej magistrali zależy ile pamięci lokalizacji możemy przesłać za pomocą tej jednej magistrali. Wewnętrzna magistrala służy do komunikacji wewnątrz procesorów komputerowych. Zewnętrzna magistrala natomiast służy do łączenia się pomiędzy procesorem, pamięcią i interfejsem urządzenia zewnętrznego. W systemie magistrali używane są tylko takie interfejsy , które mogą łączyć się z wieloma urządzeniami jednocześnie.

System binarny znaczy dokładnie tyle co system dwójkowy. W Systemie binarnym używamy tylko zer i jedynek do przedstawiania wyników. Kod binarny może przekazywać różne komunikaty, które wyświetlane bedą za pomocą sekwencji pewnych par liczb zer i jedynek. Wszystkie jedynki i zera ustawione są bez spacji bezpośrednio obok siebie w wiadomości.

System binarny znaczy dokładnie tyle co system dwójkowy, biwalentny i odnosi się do sposobu odwzorowywania informacji. Binarna komórka pamięci może zaakceptować dwie różne, dostępne wartości. System dwójkowy przedstawiany jest za pomocą dwóch liczb: 0 i 1 i stosujemy tylko te liczby do przedstawiania dostępnych wartości.

Shutter 3D System jest to technologia stosowana w okularach przeznaczonych do oglądania filmów 3D, która pomaga zoptymalizować trójwymiarowy obraz. Okulary 3D są wykonane ze specjalnego szkła o powierzchni ciekłokrystalicznej. Aby umożliwić oglądanie trójwymiarowych obrazów, sterowane elektronicznie soczewki na przemian przepuszczają i nie przepuszczają światła, w taki sposób, ze raz prawy, raz lewy okular jest zaciemniony. Proces przebiega analogicznie do wyświetlanych na ekranie telewizora lub monitora obrazów, które przeznaczona są przemiennie dla prawego i lewego oka. Ponieważ okulary są zsynchronizowane z pokazywanym obrazem, każde z oczu odbiera tylko przeznaczony dla niego obraz, co pozwala na uzyskanie efektu trójwymiarowości.

System zarządzania treścią stron WWW (z angielskiego Web Content Management System) jest to rodzaj systemu zarządzania (z angielskiego Content Management System, w skrócie CMS), który służy do tworzenia stron internetowych oraz usług mobilnych. Treści mogą składać się z tekstu, grafiki, wideo oraz pozostałych multimediów, które „przechowywane są” w tak zwanym neutralnym formacie. W zależności od użytego stylu mogą być także przechowywane w CMS i jeśli to konieczne mogą być także powiązane z treściami, których wygląd można w tym kształcie łatwo zmienić. Dzięki CMS osoby, które nie mają specjalnej wiedzy lub znają się tylko w niewielkim stopniu na programowaniu mogą z powodzeniem tworzyć liczne treści internetowe. Najczęściej wykorzystywanymi systemami Open Source Content Management są Joomla, Drupal, WordPress oraz Typo3.