Skrót „”tab”” może oznaczać:
• pomoc w sortowaniu i nawigacji kartami w przeglądarce (zobacz karta)
• skrót słowa „”tabela””
• dla oznaczenia klawisza tabulacji