Tabulator używany jest w edytorach tekstowych do tego, aby określić położenie znajdujących się w dokumencie elementów, nadać mu odpowiednią strukturę oraz wygląd. Tabulator pozwala zaoszczędzić czas na formatowaniu listy czy tabeli. W każdym tekście można osadzić tabulator, a następnie usunąć go z dokumentu. Kursor samoczynnie ustawia się w miejscu, w którym został oznaczony tabulator, dzięki czemu tekst automatycznie może rozpoczynać się w środku dokumentu, z jego lewej lub prawej strony. Dzięki korzystaniu z tabulatorów można znacznie szybciej uzyskać pożądany layout, bez potrzeby ręcznego dopasowywania pozycji każdego z wierszy. Stworzony przy użyciu tej metody szablon można zapisać i wykorzystać do pracy z nowymi dokumentami tekstowymi. W momencie, w którym tabulatory nie są już dłużej potrzebne, można je łatwo usunąć lub osadzić na nowo.