Edytor tekstu jest to programu, który pozwala na tworzenie, przeglądanie oraz przetwarzanie plików tekstowych. Typowymi czynnościami, które można wykonać przy użyciu edytora, są: kopiowanie, wklejanie, usuwanie oraz przede wszystkim pisanie. Obok bardzo prostych edytorów, które wyposażone są tylko w funkcje podstawowe, istnieją też liczne edytory HTML, pozwalające na formatowanie tekstu oraz dodawanie rozmaitych elementów stylu. Teksty stworzone przy użyciu edytorów HTML służą one do upraszczania procesu przygotowywania stron internetowych, można je też przeglądać w przeglądarce internetowej.