Pod pojęciem telepracy lub pracy zdalnej rozumiane jest wykonywanie przez pracownika określonych zadań zawodowych w domu lub mieszkaniu, a nie pomieszczeniu udostępnianym przez pracodawcę. W czasie godzin pracy pracownik powinien być połączony z firmą za pomocą telefonu komórkowego, InterNIC, Intercast, czy systemu firmowego. Do zalet pracy zdalnej należą: brak konieczności dojazdu do biura, bardziej przyjazne pracownikowi środowisko pracy, elastyczny czas pracy oraz, co szczególnie ważne dla pracodawcy, zmniejszenie kosztów (lub ich całkowita eliminacja) wynajęcia lokalu. Telepraca posiada też następujące wady: nie wszyscy pracownicy są w stanie zmotywować się do pracy w domu, a kontakty pomiędzy pracownikami redukują się do minimum. Praca zdalna jest jednak taką formą świadczenia pracy, która ma szansę stać się w przyszłości niezwykle popularna. W temacie telepracy warto wspomnieć także o tak zwanych studiach korespondencyjnych, które wymagają od studenta samodzielnej motywacji do nauki w wolnym czasie, w czym przypominają organizację dnia w trakcie pracy zdalnej.