Termin „interaktywna telewizja” (czyli iTV) jest pojęciem nadrzędnym dla licznej grupy różnych formatów mediów. Przy czym iTV jest uzupełnione o różne elementy interaktywne, dzięki czemu oglądający może wpływać na ofertę telewizyjną. Są różne poziomy interaktywności w iTV. W pierwszym poziomie widz może oddziaływać tylko lokalnie poprzez pobieranie różnych treści na ekran telewizora, które będą nałożone na standardowy obraz telewizyjny. W tym etapie zawiera się także interaktywny dobór programów oraz rozkład czasowy (z agnielskiego Timeshift). Drugi etap umożliwia widzowi za pomocą SMS lub strony internetowej kontakt z kanałem pierwotnym, komunikacja wygląda podobne jak głosowanie przy użyciu przeglądarki. Trzeci etap oferuje aktywne uczestnictwo widza telewizyjnego, który staje się częścią programu.