Telnet jest to nazwa protokołu sieciowego, który znajduje szerokie zastosowanie w Internecie. Protokół Telnet umożliwia zorientowaną znakowo wymianę danych, która odbywa się za pośrednictwem połączenia TCP. Telnet pracuje w architekturze klient-serwer. Do protokołu przynależą zarówno funkcje podstawowe, jak i liczne zróżnicowane rozszerzenia. Telnet używany jest wszędzie tam, gdzie komputery obsługiwane są za pomocą urządzeń wejścia i wyjścia, które pozwalają na wprowadzenie tekstu, to ważne, ponieważ nie ma graficznego interfejsu dla tego protokołu. Telnet używany jest także do zapewnienia dostępu do konsoli zewnętrznej, do uruchamiania zapytań do bazy danych oraz obsługi urządzeń przy użyciu pilota.