Test penetracyjny jest to specjalny test bezpieczeństwa, dzięki któremu można sprawdzić, w jakim stopniu zastosowane zabezpieczenia chronią sieci komputerowe oraz same komputery przed atakami hackerskimi. Podczas testu sprawdzane są przy użyciu profesjonalnych narzędzi hackerskich wszystkie komponenty systemowe, na których symulowany jest atak. Dzięki testowi penetracyjnemu możliwe jest odkrycie potencjalnych słabości systemu oraz podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, które pozwolą je wyeliminować. Podczas testu rozpoznawane są także ewentualne błędy, które powstają na skutek nieprawidłowej obsługi systemu. Testy penetracyjne są wykonywane przy użyciu narzędzi, które wykorzystują różne wzorce ataków. Im większe zagrożenie zostanie stworzone podczas testu, tym bardziej jest on wiarygodny. Testy penetracyjne wykonywane są przez administratorów systemowych lub badaczy zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, czyli osoby, które powinny mieć doświadczenie pozwalające w przypadku prawdziwego ataku podjąć właściwe środki zaradcze.