Angielski termin „timeout” tłumaczony jest jako limit czasu dla danej czynności, po którego upłynięciu wyświetlany jest komunikat o błędzie. Z limitem czasu można spotkać się wówczas, gdy próbujemy wysłać wiadomość e-mail w trakcie drobnej usterki na serwerze, problemów z połączeniem z serwerem bądź przy źle wpisanych ustawieniach. Po upływie określonego czasu klient pocztowy powiadomi nas, że wystąpił problem z połączeniem. Bez ustawionego timeoutu program nieustannie próbowałby wysłać wiadomość oraz nawiązać połączenie, co doprowadziłoby do zawieszenia programu i braku jakiejkolwiek reakcji na polecenia użytkownika. Limit czasu przerywa daną operację, dzięki czemu użytkownik ma kontrole nad programem oraz świadomość błędu, który może spróbować samodzielnie naprawić.