„Toolkit” jest to pojęcie z zakresu elektronicznego przetwarzania danych, wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zestaw narzędzi, który służy do uproszczenia opisów różnych zbiorów, takich jak interfejsy, klasy i biblioteki, które w założeniu mają ułatwić proces programowania. Dzięki zastosowaniu toolkitów programiści mogą łatwo zaimplementować do aplikacji zestaw najczęściej stosowanych i zazwyczaj w pełni zestandaryzowanych funkcji. Z tego względu toolkit uchodzi za bardzo duże ułatwienie w trakcie programowania. Użycie przygotowanego wcześniej zestawu narzędzi pozwala twórcy zaoszczędzić czas i skupić się na specyficznych właściwościach oraz funkcjach danego oprogramowania. Ponadto funkcje programów są tak jednoznacznie opisane, że po użyciu toolkita nie występuje konieczność ich ponownego programowania.