Transmisja jest to specjalny sposób przesyłu danych, w którym dane te mogą zostać wysyłane do wielu nieznanych adresatów. Alternatywną metodą transmisji jest wysyłanie danych tylko i wyłącznie do znanych po numerze I P odbiorców. Nie wysyłamy wtedy danych do wszystkich komputerów na ślepo, ale tylko do określonych osób. Routery wykorzystują transmisję w celu zapobiegania wielkiej powodzi danych, które mogą wylać się do sieci w sposób niekontrolowany.

Dzięki szerokopasmowej transmisji danych , dane te mogą być łatwo przesyłane w formie analogowej, a także w formie multipleksowania czyli w formie zwielokrotnionej. Poszczególne kanały połączeń szerokopasmowych mogą być tutaj stosowane w różnych konfiguracjach.Ta szczególna forma komunikacji pozwala nam na przesyłanie danych z dużą ilością danych na długich dystansach i na ogół realizowana jest poprzez łącza światłowodowe. Realizacja transmisji szerokopasmowej jest stosunkowo droga i pracochłonna.