Pod pojęciem „Turbo Pascal” kryje się środowisko programistyczne dla języka obiektowego Pascal i Pascal. Pierwsza wersja Turbo Pascal została stworzona w roku 1983 przez firmę Borland International, wcześniej zintegrowane środowiska programistyczne były nieznane. Dzięki koncepcji IDE Turbo Pascal pozwalał na łączenie różnych narzędzi w jednym programie, a ze względu na swoje zalety, szybkość działania oraz cenę szybko stał się standardem, który był używany niemal na każdym komputerze. Współcześnie Turbo Pascal nie jest już rozwijany, ale znalazł swojego następcę pod postacią środowiska Delphi.