Jeden ze znaków specjalnych „~”, można go wstawić używając tabeli ze znakami specjalnymi lub używając kombinacji „shift” i przyciskając klawisz z tyldą, który znajduje się na obok klawisza z numerem 1, w lewym górnym rogu klawiatury.