Terminem „Book Type” (z ang. typ księgi) określa się bit, w którym zapisane są informacje umożliwiające rozpoznanie płyty DVD przez odtwarzacz. Dzięki „Book Type” płyty DVD+R, DVD-R oraz DVD-RW są odczytywane jako płyty DVD-ROM, wykorzystanie zapisanej informacji zwiększa kompatybilność nośnika z odtwarzaczami.