Pasek tytułowy jest to część okna programu użytkowego, która znajduje się zazwyczaj w górnej części aplikacji i zawiera podstawowe przyciski do obsługi danego okna. W większości programów pasek tytułowy zawiera najczęściej używane funkcje, takie jak: zamykanie okna programu, maksymalizowanie, minimalizowanie bądź ukrywanie, które sprawiają, że okno pojawia się na pasku zadań w postaci ikony. Pod paskiem tytułowym znajduje się menu programowe, w którym znajdują się wszystkie funkcje odpowiednie dla danej aplikacji. Przydatne/powiązane definicje/linki: pasek stanu.