UART, czyli Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, jest to określenie specjalnego układu scalonego, który używany jest jako konwerter w szeregowych interfejsach cyfrowych. UART spotykany jest zarówno jako niezależny komponent, jak i jako jedna z funkcji. Universal Asynchronous Receiver and Transmitter używany jest do wysyłania i odbierania danych oraz stanowi standardowe rozwiązanie w dziedzinie interfejsów szeregowych mikrokontrolerów oraz komputerów PC. UART spotykany w sektorze przemysłowym często stosowany jest w połączeniu z różnymi interfejsami.