„Buffer underrun” to błąd zapisu danych na płycie CD, który skutkuje przerwanie wypalania płyt i pojawia się wówczas, gdy bufor danych nagrywarki jest opóźniony. Do poprawnego funkcjonowanie lasera oraz płynnego zapisu danych niezbędny jest stały dopływ danych, w przypadku jakichkolwiek, nawet minimalnych przerw, operacja jest przerwana, laser zatrzymana, co prowadzi do trwałego uszkodzenia płyty. Bufor nagrywarki ma zapobiegać tego typu zdarzeniom, gromadzi bowiem zapas danych, który pozwala na kilkusekundową pracę w przypadku problemu z dostarczeniem danych. Jeśli jednak komputer nie dostarczy kolejnej porcji danych, a informacje z bufora zostaną zapisane, wówczas mówimy o opóźnieniu się bufora.