Unikod jest to obowiązujący na całym świecie standard, który określa wszystkie znaki w postaci kodu cyfrowego. Unikod został opracowany, aby połączyć wszystkie istniejące na całym świecie znaki systemowe i stworzyć jednolity system ich kodowania. Ponadto w roku 1991 powołano Konsorcjum Unicode, które odpowiedzialne jest za rozwój systemu wraz z zestawem znaków oraz przygotowanie dla nich odpowiedniej dokumentacji. Konsorcjum współpracuje z ISO, czyli Międzynarodową Organizacją Normalizacji. W standardzie Unikod do każdego ze znaków przypisany jest odpowiedni kod. Zakres znaków obejmuje 17 różnych poziomów, niektóre z nich nie zostały jeszcze wykorzystane, ale są już zarezerwowane dla przyszłych grup. Znaki przedstawiane są z reguły przy użyciu co najmniej czterech cyfr w zapisie szesnastkowym.