Unikalny użytkownik jest to określenie unikatowego odwiedzającego daną stronę internetową. W określonym czasie zliczana jest liczba adresów IP, które odwiedziły witrynę, przy czym każdy adres IP w danym okresie liczony jest tylko jeden raz, bez względu na ilość wejść użytkownika na stronę. Unikalny użytkownik nie jest jednak określenia wyłącznie dla jednej, realnej osoby, lecz dla adresu IP. Ten sam użytkownik może odwiedzać witrynę anonimowo, używając różnych adresów IP. Ponadto zdarzają się sytuację, w których wielu użytkowników korzysta z tego samego adresu IP, na przykład w kawiarenkach internetowych, wówczas wszystkie wejścia liczone są jako jedno.