Mianem „Upgrade” w dziedzinie technik oprogramowania określa się doinstalowanie do programu jego najbardziej wartościowej wersji z dużą ilością funkcji lub dodatkowymi możliwościami. Upgrade przyjmuje wiele postaci, w zależności od ulepszanego produktu, wyróżnia się takie rodzaje ulepszeń jak: Supportupgrades, Softwareupgrade, czy Upgrade taryfowy. Wyróżnia się także tak zwany upgrade sprzętowy, który polega na zwiększeniu osiągów komputera poprzez wymianę karty graficznej czy zwiększeniu mocy obliczeniowej procesora. Ulepszenia mogą być oferowane przez producentów bezpłatnie, często jednak wymagają uiszczenia odpowiedniej kwoty. Przy upgrade programowym użytkownik otrzymuje nową konfigurację produktu wraz ze zwiększeniem funkcjonalności oraz możliwości aplikacji lub w ramach ulepszenia dostaje całkowicie nową wersję programu.