Terminem „Uplink” określa się połączenie, które wykonywane jest do sieci telefonicznej z urządzenia końcowego. Połączenie to jest używane do ładowania danych. Przeciwieństwem Uplink jest Downlink, czyli połączenie, które umożliwia pobieranie danych z sieci telekomunikacyjnej. Pojęcie „Uplink” wywodzi się z dziedziny komunikacji satelitarnej, w której dane rzeczywiście były wysyłane „w górę”. W branży komputerowej połączenie wykorzystujące switch lub hub także jest określane mianem „uplink”.