Skrót USB pochodzi od nazwy „Universal Serial Bus”, czyli nazwy magistrali systemowej, która służy do tworzenia połączeń między komputerem a urządzeniem zewnętrznym. Najczęściej stosowane są proste połączenia wtykowe, tak zwane złącza USB. Nowoczesne komputery są zazwyczaj wyposażone w większa liczbę złącz USB, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne podłączenie drukarki, klawiatury, myszki, głośników, kamery internetowej oraz innych urządzeń zewnętrznych. Rodzaj urządzenia jest przy tym automatycznie rozpoznawany przez system operacyjny. Zanim w 1996 roku opracowano port USB, funkcjonowało wiele typów złącz oraz interfejsów. Dzięki rozprzestrzenieniu się standardu USB niemal wszystkie zostały nim zastąpione. W roku 2000 wydano wersję USB 2.0, a w roku 2008 udoskonalono standard i wydano pod nazwą USB 3.0, z każdym nowym wydaniem zwiększa się maksymalna szybkość transferu danych. Także popularne pamięci USB, służące do przechowywania oraz przenoszenia danych, wykorzystują port USB. Obecnie dostępne są pamięci USB o różnej pojemności.